ფასები

სრული კურსი

I-V კლასი

BRANDING

Read More

DESIGN

Read More

სრული კურსი

I-V კლასი

$ 1900

VI-VIII კლასი

$ 2300

IX-XII კლასი

$ 3500

FLEX კურსი

პროფესიული კურსები

* გადახდა ხორციელდება ლარში, გადახდის დღეს არსებული ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით.

VI-VIII კლასი

$ 400

IX-XII კლასი

$ 600

IX-XII კლასი

$ 600